GEOESPi

(SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH)


SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH YANG DISEDIAKAN DI JABATAN PERANCANGAN BANDAR MPSPK BAGI SEMAKAN GUNATANAH MELALUI PAPARAN DESKTOP (PC) BERPANDUKAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KUALA MUDA 2035 (RTDKM 2035) YANG TELAH DIWARTA BERTARIKH 30 DISEMBER 2021 BERNOMBOR WARTA : NO.1132,JIL.64 NO.28.

SILA KUNJUNGI JABATAN PERANCANGAN BANDAR DI ARAS 2, MPSPK BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT TERPERINCI. MAKLUMAT INI JUGA BOLEH DIDAPATI DALAM DOKUMEN ‘SOFTCOPY’ DALAM FORMAT PDF (JUALAN CAKERA PADAT) DAN DOKUMEN ‘HARDCOPY’ IAITU JUALAN PELAN.

HARGA JUALAN:

  • CAKERA PADAT (RTDKM 2035) = RM 50
  • JUALAN DATA SOFTCOPY (MINIMUM 10KB/RM 10)
  • CETAKAN PELAN SEPERTI BERIKUT: