Pewartaan Kawasan Lapang Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah.


No Mukim Bilangan
1 Kuala 1
2 Merbok 19
3 Rantau Panjang 1
4 Simpor 2
5 Bujang 20
6 Sungai Pasir 176
7 Pekula 02
8 Sungai Petani 585
9 Semeling 80
10 Gurun 82
11 Teloi Kiri 14
12 Pinang Tunggal 91
13 Sidam Kiri 4
No Kategori Bilangan
1 Kawasan Lapang 1095
2 Kawasan Rekreasi 0
3 Zon Penampan 0
4 Kawasan Tadahan 0
JUMLAH 0